Zuurstof naar het brein en minder stress

Adem door je neus

De neusademhaling is de enige juiste en meest gezonde ademhaling.

Kinderen ademen door de neus. Als je op de wereld komt, adem je door je neus. Een pasgeboren baby ademt alleen door de neus, hij of zij zou niet eens door de mond kunnen ademen.
Mondademen moet je eerst leren. Ademen door de mond is namelijk fysiologisch gezien een noodademhaling. De baby leert dat wanneer zijn neusje verstopt is. De eerste keer stikt hij bijna en begint dan natuurlijk verschrikkelijk te huilen. Maar dat huilen, redt hem eigenlijk het leven. Mondademen wordt dus door stress veroorzaakt.

Waarom is neusademhaling goed en mondademhaling slecht?

Als je door je neus ademt, worden de juiste ademspieren in beweging gezet, namelijk die van het middenrif, dat wil zeggen de buikademhaling en daardoor het diepe ademen. Als je door je mond ademt, bevordert dat de minder diepe borstademhaling.
Bij het ademen door de neus wordt bovendien de lucht gezuiverd, bevochtigd en op lichaamstemperatuur gebracht. De neus controleert de lucht door middel van de reukzin en hij stuurt de lucht- stroom in de juiste dosering door naar de longen. De neus prepareert de lucht, zoals de mond dat, als we goed kauwen, met ons voedsel doet.

Buikademhalen is ademhalen met het middenrif, de spierkracht uit het midden van het lichaam. Borstademhaling gaat daarentegen via kleinere spiertjes tussen de ribben. Op de een of andere manier heeft men ons wijs kunnen maken dat ‘borst vooruit’ de juiste houding is en dat borstademhaling veel nobeler of ‘cooler’ zou zijn dan de eigenlijk heel gemakkelijke buikademhaling. Daarom ademen veel mensen via hun ribben, daarbij gesteund door mondademhaling. Zo verslapt het middenrif op den duur, waardoor de buikademhaling meer moeite gaat kosten en je deze op den duur zult verleren. Maar dat is niet goed, want borstademhaling belast het organisme veel meer dan buikademhaling. Het hart gaat sneller kloppen en het kost geheel overbodig meer zuurstof omdat het van het lichaam meer inspanning vraagt.
Buikademhaling levert meer zuurstof
Borstademhaling verwaarloost bij het inademen bovendien het onderste deel van de longen, dat bijzonder geschikt is voor de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide. Daarom ademen borstademers sneller. Alleen zo krijgen ze voldoende lucht, voldoende zuurstof. Bijgevolg zijn mondademhaling en borstademhaling schadelijk, maar in elk geval oneconomisch.
Met de buikademhaling is dat heel anders. Deze gaat dieper, omdat ze ook de voortreffelijk doorbloede onderste longkwabben van zuurstof voorziet. De uitwisseling van gassen functioneert op die manier beter en het lichaam kan de ademfrequentie omlaag brengen; dat is beter voor het hart en de bloedsomloop. Bovendien masseert het middenrif onze innerlijke organen en ingewanden. De sleutel tot de buikademhaling, dus uiteindelijk tot de middenrifademhaling, is de neus. Als wij door de neus ademen, stimuleren wij de diepe en ontspannende buikademhaling.

Buikademhaling werkt rustgevend
Vooral de diepe buikademhaling en in het bijzonder het diepe uitademen. Daarbij wordt stress verminderd. Als je goed op de polsfrequentie let, zie je dat het hart bij elke diepe uitademing LANGZAMER klopt en bij het inademen weer iets sneller.
Goede hardlopers die door de neus ademen, vertellen steeds weer, met neus en buik dat ze zich absoluut niet bezighouden met het inademen, zoals men geneigd is te denken, maar met het uitademen: diep uitademen door de neus en dat met de buik! Dat is misschien wel de kern van het hele hoofdstuk over ademhalen.
Het uitademen is belangrijker omdat het inademen als reactie op de middenrifuitademing tot op zekere hoogte vanzelf gaat: na de diepe uitademing vullen de longen zich opnieuw zonder grote inspanning van de spieren, omdat de longen normaliter altijd een bepaalde hoeveelheid lucht bevatten. En het concentreren op het diepe uitademen heeft het voordeel dat de onderste, beter doorbloede delen van de longen actief worden ingezet. Dat geeft je meer Kracht.
Probeer het gewoon en reken op zo’n vier a zes weken. Daarna zou je met minder ademhalingen een lagere pols moeten hebben en beter moeten presteren.

per kilometer twintig tot dertig seconden sneller en dat met een pols die tien tot twaalf slagen lager ligt dan vroeger.


signature